​ខេត្ត​ប៉ៃលិន ៖ ក្រុម​​ឈ្មួញ បាន​​បង្ហើ​ប​​ឲ្យ​ដឹ​ង​ថា ទោះ​ជា​​មាន​ការ​​ផ្លាស់​ប្តូរ មន្ត្រី​​មួយ​ចំនួន សំ​ដៅ​​ធ្វើកា​រ​កែ​ទ​ម្រង់ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ឈ្មួញ​​មា​ន​លុយ មាន​អំ​ណាច នៅតែ​មាន​​ឱ​កាស ដឹ​ក​ជញ្ជូន ទំនិ​ញ​គេចព​ន្ធ ឆ្លង​កាត់​​ខេត្ត​​ប៉ៃ​លិនដោយ​រលូន ហើយ​ករណីខ្លះ លោក ...

p-1101a

[??????????????? WWW.WATPHNOM-NEWS.COM]

គេហទំព័រដើម Watphnom-news

(ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ Wednesday 11,Jan 2017 09:04 AM) | អ្នកទស្សនា 4

ព័ត៌មានដែលពេញនិយម


Copyright © 2016 Postshareall.COM.